Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC
Thông tin văn bản số: 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC
Tên văn bản
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành 19/08/2013
Ngày hiệu lực 10/10/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Phạm Sỹ Danh  Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn  Thứ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTTLT04-2013-BKHDT-BNNPTNT-BTC.pdf
  
Vanbandieuhanh