Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 209/2013/NĐ-CP
Thông tin văn bản số: 209/2013/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 209/2013/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
Ngày ban hành 18/12/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
  
Vanbandieuhanh