Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 33/2016/TT-BCT
Thông tin văn bản số: 33/2016/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 33/2016/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
Ngày ban hành 23/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công Thương  Trần Tuấn Anh  Bộ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT33-2016.pdf
  
Vanbandieuhanh