Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 02/2007/TT-BYT
Thông tin văn bản số: 02/2007/TT-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/2007/TT-BYT
Tên văn bản
Thông tư của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Ngày ban hành 24/01/2007
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ      
Tệp đính kèm fileTTBYT02.07 ve thuchien Luat Duoc.doc
  
Vanbandieuhanh