Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 01/2007/TT-BKH
Thông tin văn bản số: 01/2007/TT-BKH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2007/TT-BKH
Tên văn bản
Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
Ngày ban hành 07/02/2007
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ   Võ Hồng Phúc   
Tệp đính kèm fileTT 01-2007-BKH.doc
  
Vanbandieuhanh