Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 56/2010/QH12
Thông tin văn bản số: 56/2010/QH12
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 56/2010/QH12
Tên văn bản
Luật thanh tra
Ngày ban hành 29/11/2010
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội     
Tệp đính kèm file965-Luat 56-2010-QH12.pdf
  
Vanbandieuhanh