Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 01/2014/QĐ-TTg
Thông tin văn bản số: 01/2014/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2014/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
Ngày ban hành 01/01/2014
Ngày hiệu lực 15/03/2014
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Tệp đính kèm file01_2014_QD-TTg.PDF
  
Vanbandieuhanh