Tăng giá điện bình quân lên 1.437 đồng/kWh từ ngày 22 tháng 12 năm 2012

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Theo quy định tại Thông tư, giá bán điện bình quân tăng lên là 1.437 đồng/kWh (mức giá cũ là 1.369 đồng/kWh). Mức tăng cụ thể như sau: giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0-100 kWh (cho hộ thông thường) tăng từ 1.284 đồng/KWh lên 1.350 đồng/kWh; giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước cũng tăng từ 1.807 đồng/kWh lên 1.902 đồng/kWh; giá bán lẻ điện cho kinh doanh từ 22 kV trở lên trong giờ bình thường cũng tăng từ 1.909 đồng/kWh lên 2.004 đồng/kWh; đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia, mức giá sàn cũng tăng từ 2.054 đồng/kWh lên 2.156 đồng/kWh, mức giá trần tăng 3.423 đồng/kWh lên 3.593 đồng/kWh…

Bên cạnh đó, Thông tư số 38/2012/TT-BCT vẫn giữ nguyên quy định về giá bán điện cho hộ nghèo và thu nhập thấp khi sử dụng 50 kWh/tháng với giá bán điện 993đồng/kWh.

Như vậy trong năm 2012 giá điện đã có hai lần điều chỉnh mức tăng 5% (lần tăng giá điện gần nhất là ngày 01 tháng 7 năm 2012), nếu tính từ năm 2009 đến nay thì đây là lần tăng thứ 6.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2012 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Vụ Pháp chế

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin