Bình Dương: Tình hình chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp
Thực hiện Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kiện toàn Đội công tác liên ngành kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đội liên ngành 903). Sở Công Thương tỉnh Bình Dương là thành viên của Đội liên ngành 903

Trong năm 2011 Đội công tác liên ngành 903 đã tiến hành kiểm tra đối với 27 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Đội liên ngành 903 đã chuyển Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm với tổng số tiền phạt: 917.350.000 đồng và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

 

Kiểm tra cống thoát nước thải tại KCN Đồng An

Hành vi vi phạm chủ yếu của các đơn vị là chưa thực hiện cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường mà đã đi vào hoạt động sản xuất; chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải nhưng không vận hành hoặc hệ thống đã hư hỏng; xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định về bảo vệ môi trường: không phân loại chất thải nguy hại và chất thải khác, không lưu giữ chất thải nguy hại trong nhà chứa có mái che.

Qua công tác kiểm tra đột xuất Đội liên ngành 903 đã kịp thời phát hiện được các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm này.

Trong năm 2012 Đội liên ngành 903 tiếp tục chú trọng thanh kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với các đối tượng nổi cộm, có khiếu nại, khiếu kiện hoặc từ các nguồn thông tin khác (như đơn thư tố cáo, phản ánh của quần chúng nhân dân,..). Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các ngành nghề nhạy cảm, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao như chăn nuôi, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, xi mạ, cơ khí, dệt may, da giày, cao su.

 

Nguồn: Sở Công Thương Bình Dương
Vụ Kế hoạch

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin