Bộ Công Thương hướng dẫn hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa.

Theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT, doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa thuộc các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định (có kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa, có số tiền ký quỹ đặt cọc, có kho bãi phục vụ việc kinh doanh tạm nhập tái xuất) thì mới được cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa. Thông tư này cũng quy định về hồ sơ và thủ tục để doanh nghiệp đăng ký cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với một số loại hàng hóa.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn một số quy định khác khi doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa như quy định đối với vận đơn đường biển, thời gian lưu giữ hàng hóa tại Việt Nam, việc giám sát hàng hóa, v.v... Việc tổ chức quản lý và sử dụng số tiền ký quỹ đặt cọc của doanh nghiệp nhằm xử lý, làm sạch môi trường và tiêu hủy hàng tồn đọng không tái xuất được, hàng tạm nhập không đúng với khai báo thuộc diện bị xử lý tiêu hủy cũng được quy định tại Thông tư này.

Bộ Công Thương thông báo để các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp biết và thực hiện .

Chi tiết về nội dung Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2013 của Bộ Công Thương xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin