Công đoàn Công Thương Việt Nam phổ biến quy định mới về tài chính công đoàn (17/02/2017)

Chiều ngày 16/2/2017, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phổ biến các quy định mới trong công tác Đại hội công đoàn các cấp và tài chính công đoàn cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn trực thuộc và Công đoàn Công Thương địa phương.

Trang        Tiếp   Cuối

Tìm theo ngày

chuyenmuctin