Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (10/04/2017)

Tỉnh ủy Bình Định vừa thông qua Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

  • Quỹ bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM đang triển khai thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình từ nay đến ngày 9/4/2017 tại 238 điểm tiếp nhận trên địa bàn thành phố.
  • Đó là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đối với các đơn vị trong Tập đoàn tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm nay. Cuộc họp diễn ra chiều 4/4, tại Hà Nội.
  • Nhiều giải pháp đầu tư cho hạ tầng kiểm soát chất thải ô nhiễm, khí thải và nước thải đang được thành phố gấp rút đầu tư.
  • UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc phân bổ 36 tỷ đồng để cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại các địa phương.
  • Là vật liệu xây dựng có nhiều ưu thế nhưng cơ chế gây bệnh của amiăng đối với sức khỏe con người rất phức tạp và kéo dài. Vì vậy, việc đưa vào hoạt động dây chuyền tấm lợp không amiăng tại Công ty Cổ phần Nam Việt (Navifico) có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu thành công của Việt Nam trong sản xuất hoàn toàn dựa trên công nghệ và thiết bị trong nước.
  • Theo kế hoạch Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trước năm 2020, Trà Vinh sẽ xóa bỏ các lò gạch thủ công.
  • Đây là cơ sở để xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với những chỉ tiêu không có trong quy định, mà điều kiện của thành phố cần phải thực hiện.

Bảo vệ môi trường

chuyenmuctin