Tuổi trẻ Than Thống Nhất ra quân làm sạch môi trường (22/03/2017)

Thiết thực góp phần chung tay bảo vệ môi trường, vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Than Thống Nhất đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh mặt bằng khu vực +42 ngoài Yên Ngựa.

Bảo vệ môi trường

chuyenmuctin