APEC Việt Nam 2017- Nguồn Động lực tăng cường Phát triển Đất nước và Khu vực trong Thời đại mới (22/04/2017)

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Trang          

Tìm theo ngày

chuyenmuctin