Bắt đầu bán Xăng RON 95-III & RON 95-IV ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam (23/01/2017)

Từ tháng 01/2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức kinh doanh Xăng RON 95 khí thải mức III và Xăng RON 95 khí thải mức IV với tên gọi tắt niêm yết tại cửa hàng xăng dầu là Xăng RON 95-III & Xăng RON 95-IV.

Trang        Tiếp   Cuối

Tìm theo ngày

chuyenmuctin