Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu gạo của Úc (26/05/2017)

Khối lượng gạo xuất khẩu của Úc chiếm 20-25% thương mại gạo loại medium grain toàn thế giới. Mỗi năm Úc có thể sản xuất khoảng hơn 1 triệu tấn gạo.

Trang        Tiếp   Cuối

Tìm theo ngày

chuyenmuctin