Kinh doanh dầu thô ngày càng hiệu quả (18/02/2017)

Năm 2106 dù giá dầu thô trên thế giới có nhiều biến động, giá dầu sụt giảm đến mức thấp nhất, song tình hình khai thác và kinh doanh dầu thô của PVN vẫn đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

Trang        Tiếp   Cuối

Tìm theo ngày

chuyenmuctin