Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương thông báo tuyển dụng 15 viên chức (17/02/2017)

Từ ngày 17/2/2017 đến hết ngày 16/3/2017, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương sẽ chính thức nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn y và một số chuyên ngành khác tại Trung tâm.

chuyenmuctin