Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược (17/01/2017)

Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2018.

Trang        Tiếp   Cuối

Tìm theo ngày

chuyenmuctin