Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ (24/03/2017)

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) giới thiệu danh sách gia công phân bón vô cơ tính đến ngày 26/2/2017 và danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cập nhật đến ngày 30/12/2016.

chuyenmuctin