Mời tham gia đoàn xúc tiến thương mại quốc gia 2017 tại Băng-la-đét và Xri Lan-ca (29/05/2017)

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2017, Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đoàn giao thương, xúc tiến thương mại tại thành phố Dhaka, Băng-la-đét và thành phố Colombo, Xri Lan-ca từ ngày 06 đến ngày 14 tháng 8 năm 2017 (bao gồm cả ngày đi và ngày về).

chuyenmuctin