Mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam - Bun-ga-ri đạt trên 100 triệu USD (17/10/2016)

Con số này được đặt ra trong Khóa họp lần thứ 23 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Bun-ga-ri về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật..

Trang        Tiếp   Cuối

Tìm theo ngày

chuyenmuctin