PVN hỗ trợ 5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung (18/10/2016)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã quyết định trích 5 tỷ đồng từ số tiền đóng góp của CBCNV để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ đồng bào các tỉnh trên vượt qua khó khăn.

chuyenmuctin