Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Bốn nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2016 (01/08/2016)

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 19/7/2016 vừa qua của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua nhằm đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, toàn diện mọi mặt hoạt động của Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm 2016.

chuyenmuctin