Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Thông tin văn bản số: 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Tên văn bản
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Ngày ban hành 27/02/2013
Ngày hiệu lực 14/04/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Trương Chí Trung  Thứ trưởng 
Bộ Tư pháp Phạm Quý Tỵ  Thứ trưởng 
Thanh tra chính phủ Nguyễn Văn Thanh  Phó tổng thanh tra 
Tệp đính kèm fileTTLT08-2013-BTP-BTC-TTCP.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban