Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 45/2013/TT-BTC
Thông tin văn bản số: 45/2013/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 45/2013/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày ban hành 25/04/2013
Ngày hiệu lực 09/05/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Trần Văn Hiếu  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT452013BTC.doc
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban