Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 23/2013/TT-BKHCN
Thông tin văn bản số: 23/2013/TT-BKHCN
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 23/2013/TT-BKHCN
Tên văn bản
Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Ngày ban hành 26/09/2013
Ngày hiệu lực 15/12/2013
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Khoa học - Công nghệ  Trần Việt Thanh  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT23-2013-BKHCN.pdf
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban