Trang chủ anh Văn bản pháp luật anh Văn bản số 26/2005/PL-UBTVQH11
Thông tin văn bản số: 26/2005/PL-UBTVQH11
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 26/2005/PL-UBTVQH11
Tên văn bản
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày ban hành 29/06/2005
Ngày hiệu lực 29/06/2005
Loại văn bản Pháp Lệnh
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội  Nguyễn Văn An  Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
Tệp đính kèm filePL-26-2005-UBTVQH.doc
  

Đơn vị ban hành

chitietvanban