Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi tại Hà Nội (15/04/2017)

Ngày 14/4, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại Hà Nội.

Trang chuyên đề