Ấn Độ ban hành chính sách mới để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa (24/03/2017)

Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ vừa thông báo khởi động chương trình “Nâng cấp cơ sở hạ tầng để thúc đẩy xuất khẩu” (TIES) trị giá 6 tỷ Rupi (khoảng 93 triệu USD), phát biểu tại buổi lễ Bà Nirmala Sitharaman - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp cho biết “Cơ chế TIES sẽ được tập trung vào đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các nhà xuất khẩu”.

Trang chuyên đề