Tìm thấy 1 kết quả. Tìm mất 0,577 giây
  • Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP, đơn vị này cho biết năm 2016, doanh thu đạt được là 60.386 tỷ đồng (Số tròn), trong đó, Công ty mẹ: 1.315 tỷ đồng; Khối Công ty con: 22.504 tỷ đồng; Khối Công ty liên kết: 36.567 tỷ đồng.
Trang          
Hiện kết quả/trang
Timkiem