Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ (18/01/2017)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 47/QĐ-BCT ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.
  Số ký hiệu   Ban hành   Tên văn bản
17/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
09/01/2017
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương