6 nhà máy điện được áp dụng cơ chế đặc thù  (24/10/2016)

Đây là những nhà máy có công suất lớn, đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội quốc phòng và an ninh.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương