300 doanh nghiệp tham gia Online Friday  (29/09/2016)

Các doanh nghiệp tham gia ngày hội mua sắm Online Friday 30/9 đều là đơn vị uy tín, do vậy, khách hàng mua phải hàng kém chất lượng, sai giá có thể phản ánh thông tin tới Ban tổ chức để có hình thức cảnh báo, hạ điểm uy tín...
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương