Miễn trừ biện pháp tự vệ đối với doanh nghiệp nhập khẩu thép dây sản xuất vật liệu hàn (25/02/2017)

Các công ty được miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017.
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương