Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh được Quốc hội phê chuẩn thành viên Chính phủ với tỷ lệ số phiếu cao  (29/07/2016)

Sáng ngày 28/7, Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn đối với 26 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đều nhận được số phiếu đồng ý cao. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đạt tỷ lệ số phiếu phê chuẩn 92,71% (458/488 đại biểu có mặt tín nhiệm).
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương