Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 107/2011/TT-BTC
Thông tin văn bản số: 107/2011/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 107/2011/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với ...
Ngày ban hành 20/07/2011
Ngày hiệu lực 01/09/2011
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ   Trương Chí Trung   Thứ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT 107-2011-BTC].pdf
  
Vanbandieuhanh