Trang chủ anh Văn bản pháp quy anh Văn bản số 06/2012/TT-BYT
Thông tin văn bản số: 06/2012/TT-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 06/2012/TT-BYT
Tên văn bản
Thông tư quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Ngày ban hành 20/04/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Y Tế  Nguyễn Thanh Long  Thứ trưởng 
Tệp đính kèm file06_2012_TT-BYT_12216627.pdf
  
Vanbandieuhanh