Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phát triển ngành công nghiệp môi trường

Ngày 18/10/2013, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp môi trường nhằm đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển ngành công nghiệp môi trường của Việt Nam thời gian qua, đồng thời đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển ngành trong tương lai.

Ngày 20/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức thông qua Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định 1030/QĐ-TTg với mục tiêu “Phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành công nghiệp có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm môi trường phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường”.

Sau khi Đề án được phê duyệt, với những hành động tích cực từ phía Chính phủ cũng như nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp, ngành công nghiệp môi trường của Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, các doanh nghiệp công nghiệp môi trường hiện vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, cần có những định hướng, giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Trong bối cảnh và yêu cầu đó, ngày 18/10/2013, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong phát triển ngành công nghiệp môi trường của Việt Nam thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn của các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam trong thời gian tới. Hội nghị sẽ giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật từ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường; giới thiệu các doanh nghiệp công nghiệp môi trường với các công nghệ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ điển hình; trưng bày các công nghệ, thiết bị, sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp môi trường Việt Nam.

Bộ Công Thương trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp công nghiệp môi trường và các đơn vị có liên quan tham gia Hội nghị và các hoạt động tại Hội nghị. Cụ thể:

1. Đăng ký tham dự Hội nghị (tải mẫu tại đây) và gửi xác nhận tham gia về Ban tổ chức trước ngày 30/7/2013.

2. Đăng ký giới thiệu và trưng bày sản phẩm (tải mẫu tại đây) và gửi về Ban tổ chức trước ngày 30/7/2013.

3. Đăng ký viết báo cáo và trình bày tại Hội nghị. Tóm tắt báo cáo (tải mẫu tại đây) đề nghị gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/7/2013. Bản báo cáo đầy đủ (tải mẫu tại đây) đề nghị gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/8/2013. Bài viết tham gia tại Hội nghị, sau khi được lựa chọn sẽ được đăng trên kỷ yếu của Hội nghị. Chủ đề của các bài viết, báo cáo bao gồm: Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật từ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường; Giới thiệu các doanh nghiệp công nghiệp môi trường với các công nghệ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ điển hình.

Đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Hội nghị. Bữa ăn trưa tại Hội nghị do Ban tổ chức đảm nhiệm.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Văn phòng giúp việc Ban điều hành Đề án

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Địa chỉ: P 306, Tòa nhà A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoai: 04 22202 306

Cán bộ đầu mối:

1. Ông Đào Xuân Điệp, email: diepdx@moit.gov.vn;

2. Ông Phạm Trường Sơn, email: sonpt@moit.gov.vn.

Vụ Khoa học và Công nghệ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin