Năm 2013: Kim ngach xuất nhập khẩu Việt Nam - Mê-hi-cô tăng trưởng cao

Theo thống kê của hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mê-hi-cô năm 2013 có mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua 2011-2013, ước đạt 991 triệu USD và tăng 24,66% so với năm 2012.

Việt Nam luôn duy trì vị thế xuất siêu sang Mê-hi-cô. Kim ngạch xuất khẩu năm 2013 là 880 triệu USD đã giúp xuất khẩu tăng trưởng với tỉ lệ khá cao, ước đạt 28,86%, vượt mức kế hoạch được giao năm 2013 là 17,2%. Mặt khác, việc hạn chế nhập khẩu tốt hơn khiến kim ngạch nhập khẩu đã giảm đi 1 triệu USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mê-hi-cô năm 2012 tăng 16,72% so với năm 2011 và năm 2011 đã tăng 17,8% so với năm 2010.

Vụ Thị trường châu Mỹ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin