Bộ Công Thương ban hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với đường, muối, trứng

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014.

Theo đó, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gà, trứng vịt, ngan và loại khác được phân giao cho thương nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu là 44.100 tá; hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2014 được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất; làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế là 102.000 tấn; hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2014 được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất; sản xuất đường thô để tinh luyện là 77.200 tấn.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối, trứng và gia cầm thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường, muối, trứng và gia cầm sản xuất trong nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Chi tiết, xem tại đây.

Vụ Pháp chế
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin