Thông báo về việc tổ chức thi tuyển Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp trực thuộc Viện Năng lượng

Viện Năng lượng, Bộ Công Thương xin thông báo về việc tổ chức thi tuyển Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp trực thuộc Viện Năng lượng. Cụ thể như sau:

Cán bộ nghiên cứu có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Điện cao áp.

Người đăng ký thi tuyển phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Tự nguyện đăng ký thi tuyển; Có lịch sử chính trị rõ ràng; Có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với chức vụ Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp theo quy định kèm theo; Có năng lực tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tập thể nghiên cứu; Có tuổi đời đảm bảo công tác được tối thiểu trọng một nhiệm kỳ công tác theo quy định; Có đủ sức khỏe để đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Được cơ quan quản lý, tổ chức, đơn vị sử dụng nhận xét, đánh giá là người có ý thức tổ chức kỷ luật, có động cơ và thái độ làm việc nghiêm túc, hoàn thành tốt công việc, v.v...

Thí sinh đăng ký thi tuyển vị trí Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp sẽ phải thực hiện hai phần thi: Phần thi viết với thời gian thi là 180 phút. Phần thi Đề án bao gồm xây dựng Đề án và bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển.

Thời gian nhận Hồ sơ từ ngày 10/3/2015 đến hết ngày 25/3/2015.

Các biểu mẫu đính kèm thông báo này (xem tại đây) hoặc có trên địa chỉ website: http://www.ievn.com.vn

Địa điểm nhận Hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Năng lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội (ĐT: 04.35744399).

Viện Năng lượng
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin