Mời thầu “mua xe ô tô, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường”

Cục Quản lý thị trường thông báo về mở bán hồ sơ mời thầu gói thầu “mua xe ô tô, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường”.

 

Cụ thể:

 

Tên bên mời thầu: Cục Quản lý thị trường.

 

Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Điện thoại: 0438255868; Fax: 0439342726; Email: Traint@moit.gov.vn.

 

1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường.

 

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

 

- Giá gói thầu: 42.403.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn mươi hai tỷ bốn trăm linh ba triệu đồng).

 

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm ô tô 07 chỗ, 02 cầu phục và các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của lực lượng Quản lý thị trường.

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

 

2. Tên dự toán: Dự toán mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho lực lượng Quản lý thị trường.

 

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

 

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 30, ngày 29/11/2016 đến 14 giờ 00 ngày 19/12/2016 (trong giờ hành chính)

 

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Quản lý thị trường - 91 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0438255868; Fax: 0439342726; Email: Traint@moit.gov.vn.

 

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: hai triệu đồng).    

 

9. Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu trăm triệu đồng).

 

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

 

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2016.

 

Cục Quản lý thị trường

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin