Thái Bình: hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao

Sáng ngày 5/1, Sở Công Thương Thái Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2016.

 
Dự hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND; Vũ Ngọc Khiếu - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện Phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế Thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương. 
 
 
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020. Trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn và thách thức đan xen, song được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, tình hình phát triển công nghiệp thương mại năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 40.911 tỷ đồng (tăng 14,98 % so với năm trước), hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,03% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 32.815 tỷ đồng, tăng 13,24% so với năm 2015, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.400 triệu USD, tăng 9,8% so với năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.210 triệu USD tăng 5,2% so với năm trước.
 
 
Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
 
 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 247 làng nghề được công nhận, 07 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Đã tổ chức hiệu quả 34 chương trình, đề án khuyến công địa phương; 7 lớp dạy nghề may công nghiệp; tổ chức 40 lớp tập huấn lao động cơ khí. Tổ chức thành công và hiệu quả 23 chương trình, dự án khuyến thương, xúc tiến thương mại- đưa hàng Việt về nông thôn, các kỳ hội chợ trong tỉnh, tổ chức các doanh nghiệp tham gia XTTM tại các hội chợ trong nước. Duy trì công tác thông tin, hình ảnh, tổ chức quảng bá hoạt động của ngành, của các doanh nghiệp trên website; phát hành bản tin công nghiệp thương mại tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh. Thực hiện kiểm tra tổng số 2.405 vụ, xử lý 865 vụ vi phạm, thu phạt hành chính 2.390 triệu đồng.
 
 
 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành Công Thương đã góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để ngành cần khắc phục trong thời gian tới như sự tăng trưởng cao nhưng thiếu vững chắc, cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại còn bộc lộ nhiều bất cập, công tác tham mưu chưa kịp thời, công tác quản lý nhà nước của ngành chưa chủ động, quyết liệt.
 
 
Để đạt được mục tiêu của ngành đề ra,  ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị ngành Công Thương cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển trên lĩnh vực công nghiệp. Bám sát hơn chiến lược phát triển của ngành Công Thương nói chung, của tỉnh nói riêng và mục tiêu nhiệm vụ trong đề án tái cơ cấu lại ngành Công Thương. Chú ý xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên đầu tư những ngành, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa công nghiệp. Toàn ngành cần tập trung đẩy cao cải thiện độ tin cậy hợp tác đối với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn thực chất cho doanh nghiệp đồng thời tăng cường chức năng giám sát, quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp trong tất cả các khâu. Cần tích cực chủ động hơn trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về cơ chế chính sách để đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của ngành trong công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh xây dựng củng cố khối đại đoàn kết trong nội bộ cơ quan, trong toàn ngành trên các lĩnh vực, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. 
 
 
 
 
Tại Hội nghị, 7 doanh nghiệp và 11 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh; 14 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Công Thương; trao Giấy chứng nhận cho 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.
 
 
 
Sở Công Thương Tỉnh Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin