Yêu cầu báo cáo hiện tượng tặng quà Tết trước ngày 4/2

Tiếp theo chỉ thị số 17 ngày 30/12/2016, người đứng đầu ngành Công Thương - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

 
 
 
 
Báo cáo tổng hợp cần gửi về Bộ Công Thương (qua Thanh tra Bộ) chậm nhất ngày 04/02/2017 bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: sontt@moit.gov.vn.
 
 
Trước đó, ngày 20/12/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, trong đó yêu cầu: “Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức... Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động dịp Tết, lễ hội...”; Ngày 17/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Chỉ thị đã nêu rõ: “Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; yêu cầu các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các bộ, ngành”; Ngày 27/12/2016, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 3424/TTCP-C.IV về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017; Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc tổ chức Tết năm 2017; Theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức;
 
 
Chi tiết xem tại đây.
 
Phương Thảo
 
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin