Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp báo cáo định kỳ năm 2016

Báo cáo định kỳ gửi về Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 15 tháng 01 năm 2017 theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.22205015, fax 04.22205003, trước ngày 15/01/2017.

 

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cục QLCT) đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2016.

 

Để thống nhất nội dung báo cáo, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp báo cáo theo mẫu và tải mẫu báo cáo định kỳ năm 2016 tại đây. 

Cục Quản lý cạnh tranh
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin