Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO) luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công đoàn chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

 

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi tích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, trong nhiều năm qua, CĐ Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO) đã chủ động phối hợp cũng với chính quyền xây dựng và thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.

 

Theo đó, CĐ Công ty đã tổ chức tốt “Hội nghị người lao động”; xây dựng và thực hiện nghiêm túc “Thỏa ước lao động tập thể”; duy trì nề nếp đối thoại định kỳ hàng quý giữa người sử dụng lao động và người lao động; thu thập và giải đáp thỏa đáng những ý kiến đóng góp của CNVCLĐ; công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, chế độ của công ty theo quy định.

 

Bên cạnh đó, Công đoàn Cty đã tham gia sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản, nội quy, các quy định của Công ty như: Quy chế trả lương, nâng lương - nâng bậc hàng năm, quy chế tuyển dụng, quy chế khen thưởng - kỷ luật, Thỏa ước lao động tập thể… Việc thực hiện dân chủ, công khai tình hình, công khai chủ trương, công khai các quy chế, công khai thi đua khen thưởng để mọi người cùng bàn bạc các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể người lao động. Người lao động đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và các mặt hoạt động khác thông qua các buổi họp, hội nghị chuyên đề, các cuộc họp giao ban hàng tháng từ Công ty đến các đơn vị - xí nghiệp, tạo sự đồng thuận và cùng chung sức thực hiện.

 

Công đoàn Cty đã triển khai dự thảo Thỏa ước lao động tập thể đến từng tổ sản xuất - tổ công đoàn để công nhân lao động được biết, được thảo luận góp ý kiến trước khi tổng hợp hoàn chỉnh lại văn bản Thỏa ước và các quy chế thông qua tại hội nghị người lao động từ cấp xí nghiệp đến Công ty. Thoả ước lao động tập thể của PINACO đã đem lại nhiều quyền lợi hơn cho người lao động: Có việc làm thường xuyên và ổn định; đời sống thu nhập ngày một được cải thiện nâng cao (tăng bình quân hàng năm từ 8 - 12%); được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc; thực hiện việc đánh giá đo, kiểm về môi trường, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động và khám chuyên khoa cho phụ nữ; phụ cấp thâm niên vào lương hàng tháng cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc được cộng thêm 0,8%, người lao động trước khi nghỉ hưu được trợ giúp 03 tháng lương thu nhập và một chuyến tham quan nước ngoài; mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động với mức phí thanh toán khám chữa bệnh từ 50 - 60 triệu đồng/người/năm; mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ CNLĐ toàn Công ty; tổ chức cho CNLĐ đi tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, tặng quà mừng sinh nhật.

 

Để chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động, các đơn vị xí nghiệp thành viên đều có nhà ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà nghỉ ca, phục vụ tốt bữa ăn giữa ca và tổ chức ăn bồi dưỡng bằng hiện vật cho CNLĐ. Công đoàn Công ty phát động xây dựng nhà ăn tập thể 4 tốt, phong trào xây dựng văn phòng làm việc văn minh - lịch sự; định kỳ 6 tháng tổ chức kiểm tra chéo chấm điểm xếp hạng thi đua về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN tại các đơn vị và biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoạt động tích cực xuất sắc.

 

 

Công đoàn phối hợp cùng với Tổng giám đốc công ty, duy trì thường xuyên có nề nếp các phong trào thi đua; qua đó, đã tập hợp được trí tuệ tập thể và lắng nghe ý kiến quần chúng để tìm ra những sáng kiến, mô hình đúng đắn để tham mưu cho Đảng bộ công ty có chủ trương lãnh đạo - chỉ đạo phù hợp với phong trào công nhân lao động trong công ty cổ phần. Đồng thời, Công đoàn Cty đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân lao động thông qua các hoạt động cụ thể: Nâng cao đời sống mức thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, đề cao tính nhân văn trong đời sống tập thể với tinh thần tương thân, tương ái. Mỗi năm, Công ty dành hàng tỷ đồng cho quỹ hưu trí, quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động nhân đạo, trợ giúp cho những người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo; bình quân mỗi năm có từ 50 - 70 lượt người được hỗ trợ. Đặc biệt, trong 14 năm qua, Công ty đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà tình thương PINACO cho trên 100 hộ gia đình công nhân lao động gặp khó khăn về nhà ở.

 

Dù trong giai đoạn là doanh nghiệp Nhà nước hay khi đã chuyển sang công ty cổ phần, Đảng ủy, Hội đồng quản trị PINACO vẫn luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công đoàn chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và người lao động. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ và tạo môi trường làm việc lành mạnh góp phần giúp công ty ngày càng phát triển ổn định. 

Nguồn: Công đoàn Công Thương Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin