Công đoàn Công Thương Việt Nam phổ biến quy định mới về tài chính công đoàn

Chiều ngày 16/2/2017, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phổ biến các quy định mới trong công tác Đại hội công đoàn các cấp và tài chính công đoàn cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn trực thuộc và Công đoàn Công Thương địa phương.

 
 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng đã đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu, nắm vững các quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trao đổi những vấn đề thường gặp trong công tác tài chính công đoàn và tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.
 
 
 
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị
 
 
 
Đồng chí Ngô Đại Đồng - Trưởng phòng chế độ Ban Tài chính Tổng liên đoàn đã phổ biến một số quy định mới về tài chính công đoàn cho các đại biểu, như: Quyết định 1908/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định 1910/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Công đoàn Công Thương Việt Nam quy định thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Quyết định số 1912/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Công đoàn Công Thương Việt Nam ban hành quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế và Quyết định số 1993/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2016 quy định chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. 
 
 
 
 
Đồng chí Ngô Đại Đồng - Trưởng phòng Chế độ Ban Tài chính Tổng liên đoàn phổ biến các quy định mới trong công tác tài chính công đoàn
 
 
Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Phi Giao - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam đã truyền đạt một số nội dung cơ bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội, nguyên tắc tổ chức đại hội, nội dung các bước tiến hành đại hội, hội nghị; đề cương hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội công đoàn cơ sở, cơ cấu nhân sự đại hội, cụ thể: Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Tổng Công đoàn Công Thương Việt Nam ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ; Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ của Cán sự Đảng Bộ Công Thương về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 25/KH-CĐCT ngày 24/01/2017 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt nam.
 
 
 
 
Đồng chí Hồ Phi Giao - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam truyền đạt một số nội dung cơ bản trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp
 
 
Theo đó, cán bộ công đoàn cơ sở được cập nhật những quy định mới nhất về công tác tài chính công đoàn, quy trình, kỹ năng và phương pháp tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; từ đó, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn ở đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.
Nguồn: Công đoàn Công Thương Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin