Tình hình nhập khẩu mực và bạch tuộc của Úc trong 2016

Trong năm 2016, Úc nhập khẩu hơn 77 triệu USD mực, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 1,44 triệu USD tăng 49,5 so với năm 2015.

 

Cụ thể:

 

Xuất xứ

Năm 2015

Năm 2016

Tăng/Giảm (%)

Thế giới

53.152

77.045

45,0

Trung Quốc

31.876

50,874

59,6

Thái Lan

7.989

9.421

17,9

Indonesia

2.962

5.397

82,2

New Zealand

4.225

4.155

-1,7

Đài Loan

2.185

2.846

30,3

Việt Nam

965

1.443

49,5

Hàn Quốc

752

805

7,0

Malaysia

773

742

-4,0

Mayanmar

394

628

59,4

Ấn Độ

303

268

-11,6

Nhật Bản

79

119

50,6

Hồng Kong

50

102

104,0

Mỹ

433

78

-82,0

Philippines

39

76

94,9

 

Cùng với đó, Trong năm 2016, Úc nhập khẩu hơn 7,6 triệu USD bạch tuộc, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 1,58 triệu USD tăng 17,4% so với năm 2015. Việt Nam là nguồn nhập khẩu bạch tuộc lớn thứ ba của Úc, sau Indonesia và Malaysia.

Cụ thể:

Xuất xứ

Năm 2015

Năm 2016

Tăng/Giảm (%)

Thế giới

8.033

7.663

-4,6

Indonesia

2.088

1.831

-12,3

Malaysia

1.796

1.817

1,2

Việt Nam

1.344

1.578

17,4

Trung Quốc

877

783

-10,7

Ấn Độ

987

458

-53,6

Thái Lan

409

425

3,9

Philippines

257

293

14,0

Mỹ

19

100

426,3

Nam Phi

26

94

261,5

Hàn Quốc

46

90

95,7

 

Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin