Thương mại song phương Việt Nam - Malaysia tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia tháng 3 năm 2017 đạt 908,3 triệu USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2016.

 
 
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 354,7 triệu USD, tăng 31,1% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 553,6 triệu USD, tăng 31,7%.
 
 
Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 3 tháng đầu năm 2017 đạt 2.269,9 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 978,7 triệu USD, tăng 49,6% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 1.291,2 triệu USD, tăng 33%.
Thương vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin