THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
THÔNG TIN HỌP BÁO
Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7/2018

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng...

Video
Xem toàn bộ