Truy cập nội dung luôn
TRONG NƯỚC
HOẠT ĐỘNG
Xây dựng ngành hóa chất thân thiện môi trường

Qua hơn 12 năm thi hành, Luật Hóa chất 2007 đã góp phần quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hóa chất. Tuy nhiên, Luật cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được...

THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ