Chi nhánh Quảng Châu của Thương Vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1305, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza No. 362 – 366 HuanshiDong Road

Điện thoại: (862)083-744984 ; (86) 137 6334 3693

Fax: (86 – 20) 8374 0461

Email:quangchau@moit.gov.vn; thuongvuqc@yahoo.com.cn

Lãnh đạo đơn vị

Điện thoại: +86 20 8374 4984/ +86 1376334 3693

Email: quangchau@moit.gov.vn