Truy cập nội dung luôn
HOẠT ĐỘNG
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc tại Pháp

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có cuộc gặp song phương với ông Roland Lescure, Chủ tịch Ủy ban...