Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đảng bộ Cục Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2020

Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng 20 năm ngày thành lập Cục XTTM, Đảng bộ Cục XTTM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Phan Văn Bản Phó bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục XTTM đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Cục XTTM trong nhiệm kỳ qua cho thấy toàn cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn về công tác kiểm tra, giám sát, xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Cục XTTM thực hiện, hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với Chương trình XTTM quốc gia (nay là Chương trình cấp quốc gia về XTTM), Chương trình Thương hiệu quốc gia và tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức XTTM trung ương và địa phương triển khai hiệu quả công tác XTTM trong bối cảnh mới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, trung bình mỗi năm Chương trình cấp quốc gia về XTTM đã hỗ trợ trên 10.000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi trực tiếp, thu hút bình quân 1,5 triệu lượt khách tham quan, mua sắm trong đó có khoảng 100.000 lượt giao dịch thương mại.

Chương trình Thương hiệu quốc gia đã được đổi mới, phát triển với chiến lược dài hạn Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030;  Đề án “Phát triển Thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cũng đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Đối với công tác quản lý nhà nước về XTTM, Cục XTTM đã xác nhận đăng ký các chương trình khuyến mại cho doanh nghiệp theo phương hướng cải cách thủ tục hành chính cấp độ 4; thực hiện giám sát các chương trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký thực hiện; tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực hiện thủ tục khuyến mãi tại doanh nghiệp, kịp thời trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp; thực hiện đúng theo quy định, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Phát triển hoạt động xúc tiến thương mại thông qua kênh thương mại điện tử, Cục XTTM đã phối hợp với Amazon Global Selling triển khai chương trình xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử Amazon. Theo đó, đã hỗ trợ các tổ chức đăng ký, lựa chọn chương trình, tạo trang chi tiết cho sản phẩm, phát triển thương hiệu trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon cũng như thông tin thị trường và quy trình xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra,  đã và đang xây dựng cơ sở dữ liệu về 10.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hỗ trợ cho hoạt động XTTM.

Có được những thành tích nêu trên, trước hết do Đảng ủy, Đảng bộ Cục XTTM đã nhận được quan tâm và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy Bộ, của Lãnh đạo Bộ Công Thương, đặc biệt là có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các đơn vị trong Bộ, cùng với Đảng ủy Cục XTTM đã bám sát nhiệm vụ, xây dựng các Chương trình, kế hoạch công tác theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, của Lãnh đạo Bộ. Đảng ủy Cục XTTM đã xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, phân công công việc cụ thể trong cấp ủy, phối hợp tốt với tập thể Lãnh đạo Cục; các đồng chí cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục cùng với các cán bộ đảng viên trong các Chi bộ đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; duy trì và phát huy sự đoàn kết nhất trí trong từng Chi bộ, trong Đảng bộ và trong cơ quan Cục XTTM.

Tại Đại hội, đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ Cục Xúc tiến thương mại đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hoàng Quốc Vượng Bí thư Đảng ủy, thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, trước bối cảnh các thị trường lớn  đang đối mặt với dịch bệnh hoanh hành, kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường, Hiệp định thương mại Việt Nam – EU dự kiến được quốc hội phê chuẩn vào cuối tháng 5/2020, nhiều Hiệp định thương mại thế hệ mới được thực thi, nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế thế giới, Cục XTTM cần phát huy tinh thần chủ động triển khai sáng tạo, hiệu quả các chương trình XTTM hỗ trợ giúp đỡ các DN củng cố thị trưởng truyền thống, mở rộng tìm kiếm các thị trường mới để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đề nghị Đảng bộ Cục Xúc tiến thương mại cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn, hạn chế những phát sinh, xây dựng tập thể đoàn kết.

- Nâng cao năng lực dự báo, khả năng nắm bắt thị trường của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Xây dựng và thực hiện chiến lược XTTM bền vững trong dài hạn, nhạy bén nắm bắt kịp thời xu thế của kinh tế thương mại xuất nhập khẩu; mở rộng và tăng cường hợp tác XTTM, đa dạng hóa, hiện đại hóa phương thức XTTM, chú trọng công tác truyền thông, truyền hình phát triển XTTM, phát triển thương hiệu theo định hướng, tập trung nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp, hàng hàng, sản phẩm xuất khẩu, tiên tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; duy trì và phát triển các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, xúc tiến đầu tư phát triển ngành công; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động XTTM một cách thường xuyên, liên tục hậu Covid 19; xây dựng cơ sở dữ liệu XTTM hỗ trợ hoạt động kết nối sản xuất, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức  XTTM hiện đại trên cơ sở tinh gọn nhưng hiệu quả, đảm bảo duy trì phát triển các tổ chức XTTM trực thuộc Cục XTTM; Tiếp tục mở mới các Văn phòng đại diện XTTM tại Trung Quốc theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và nghiên cứu, đề xuất mở mới một số Văn phòng XTTM tại EU, Châu Á Thái Bình Dương để thực hiện EVFTA, CPTTP.

Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng Cục XTTM trong sạch vững mạnh, bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; Xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Xây dựng quy chế làm việc đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao vai trò cấp ủy trong kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết của Đảng đề ra.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng; Thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng chi bộ, Đảng bộ vững mạnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng, để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những nhiệm vụ trên đồng chí Hoàng Quốc Vượng cũng lưu ý các cán bộ đảng viên Cục XTTM cần nêu cao tinh thần, sáng suốt lựa chọn các đảng viên ưu tú, có đức, có tài vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng chí Vũ Bá Phú Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục XTTM khẳng định Đảng bộ Cục XTTM quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng một Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động Cục Xúc tiến thương mại thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nhà nước về XTTM. Phấn đấu hoàn thành 100% các Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm đã được Bộ phê duyệt và chủ động báo cáo Lãnh đạo bộ điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch công tác thích ứng với các biến động khách quan trong thực thi công vụ đảm bảo công tác xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng; Duy trì, tăng cường việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng. Thiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, phát huy vai trò chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên.

Đại hội đảng bộ Cục XTTM nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Đồng chí Vũ Bá Phú tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu vào chức danh Bí thứ đảng ủy.

Cục Xúc tiến thương mại


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ