Truy cập nội dung luôn

Đánh giá TPM tại công ty TNHH Hồng Đào Chu Lai

08/01/2020

Công ty Cổ phần Hồng Đào Chu Lai, trụ sở chính đặt tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam, là nhà cung cấp bao bì carton và in ấn bao bì tại thị trường khu vực miền Trung, Việt Nam. Công ty áp dụng chính sách chất lượng “Chất lượng là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp”.

Từ tháng 08 năm 2019 công ty TNHH Hồng Đào Chu Lai tham gia chương trình thực hiện TPM (Duy trì hiệu suất tổng thể) với các trụ cột Bảo trì tự quản (AM), trụ cột Bảo trì theo kế hoạch (PM), trụ cột Cải tiến tập trung (FI). Đây là Chương trình hỗ trợ thực hiện TPM của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương cho các doanh nghiệp sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

Trước đó, Hồng Đào Chu Lai đã có các hoạt động duy trì 5S hiệu quả trong nội bộ Công ty. Dựa trên nền sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, công ty quyết tâm thực hiện tốt Chương trình TPM nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động sản xuất tại công ty, hướng tới mục tiêu không phế phẩm, không sự cố dừng máy, không hao hụt và không tai nạn.

Đầu tháng 12 vừa qua, Ban TPM của công ty và tư vấn đã cùng đánh giá kết quả thực hiện TPM sau 3 tháng triển khai. Phạm vi áp dụng TPM tại công ty là khu vực 02 máy dây chuyền máy sóng và máy in màu.

Kết quả

Kết quả đánh giá TPM cho thấy điểm đánh giá đạt 76% (Đạt) với các mục đánh giá về: (1) Đưa ra Mục tiêu TPM; (2) cách thức thực hiện TPM; (3) Trụ cột bảo trì tự quản AM; (4) Trụ cột Bảo trì có kế hoạch PM; (5) Trụ cột Cải tiến tập trung FI.

Với trụ cột bảo trì tự quản (AM), Ban TPM cùng với các nhân viên vận hành, và phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện 40 thẻ TPM, 20 ảnh Trước và sau (B&A), 15 bài học một điểm (OPL) nhằm nâng cao năng lực nhân viên vận hành giúp khắc phục sự cố thiết bị, các lỗi sản phẩm thường gặp; Tỷ lệ thẻ TPM được xử lý đạt từ 80% (so với mục tiêu đề ra là 60%). Ban TPM cũng đã cùng với Quản đốc phân xưởng và các cán bộ vận hành soạn thảo và ban hành ‘Tiêu chuẩn hướng dẫn kiểm tra máy hàng ngày”.

Với trụ cột Bảo trì có Kế hoạch, Ban TPM đã xem xét kế hoạch bảo trì hiện có và chỉnh sửa, bổ sung để ban hành kế hoạch bảo trì hàng tháng, cập nhật vào cuối tháng. Kết quả thực hiện bảo trì đầy đủ, đều đặn góp phần giúp dây chuyền máy sóng vận hành ổn định hơn trước khi thực hiện TPM…

Với trụ cột Cải tiến tập trung, dựa trên nhật ký vận hành máy của người vận hành, Ban TPM đã thống kê, phân tích và đề xuất 6 mục tiêu cải tiến trọng tâm. Sáu mục tiêu cải tiến này được ban TPM tổ chức các buổi họp cải tiến, trong đó sử dụng biểu mẫu 5 Why và biểu đồ xương cá để phân tích nguyên nhân. Kết quả, cả 6 mục tiêu này đã được thực hiện

Sau buổi đánh giá, Điều phối viên chương trình TPM đã tổng kết các kết quả đã đạt được, ghi nhận lợi ích mà hoạt động TPM mang lại cho nhà máy và khả năng nhân rộng. Dự kiến, công ty sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động TPM được hướng dẫn và mở rộng áp dụng TPM cho 2 máy in nữa, đồng thời mở rộng thêm trụ cột Hướng dẫn và Đào tạo (E&T).

Hiện tại Hồng Đào đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về bao bì carton, giấy và nguyên liệu giấy được sử dụng rộng rãi trong các ngành thủy sản, may mặc, thực phẩm, đồ gỗ,… cung cấp các dịch vụ in ấn văn hóa phẩm… Hồng Đào liên tục cải tiến, đầu tư hàng loạt máy móc và trang thiết bị hiện đại, đồng thời mở rộng nhà máy sản xuất với diện tích trên 15.000 m2 với mục đích mang đến những giải pháp bao bì toàn diện và chất lượng nhất. Ngoài TPM, Công ty đang triển khai Hệ thống quản lý ISO 45001 và đặt kế hoạch sẽ nhận được chứng chỉ vào tháng 12 năm 2019 này.

Văn phòng NSCL tổng hợp


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ