Truy cập nội dung luôn

Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

05/05/2020

Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp có ưu thế, kinh nghiệm về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, căn cứ theo nội dung Chương trình, xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019, theo đó, Chương trình tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu (xem chi tiết tại Quyết định số 280/QĐ-TTg). Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp có ưu thế, kinh nghiệm về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, căn cứ theo nội dung Chương trình, xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2021 và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) tại địa chỉ số 54 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 5 năm 2020. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:

- Danh mục đề xuất nhiệm vụ (theo Phụ lục số 01);

- Dự toán kinh phí của nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02).

Các Phụ lục gửi kèm theo Công văn này.

Bản điện tử của Hồ sơ đề nghị gửi vào địa chỉ: chaudv@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 02422202356 hoặc 0914262666; Email: chaudv@moit.gov.vn.

Chi tiết các phụ lục xem tại đây.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ